تقویم دیواری ۹۴

تقویم دیواری ۹۴

تقویم دیواری تک برگ طلاکوب

وان یکاد،آیه الکرسی و…

اندازه تقویم ۲۳*۴۹

فضای تبلیغات ۲۳*۱۰

قیمت با چاپ تبلیغات شما در وسط تقویم :هرعدد ۲۰۰۰ تومان

تیراژ:۵۰۰عدد

در تیراژ بالای ۱۰۰۰ عدد قیمت ها پایین می آید

94 taghvim-divari

——————————————————————————————————————————————–

تقویم دیواری افقی(A3)

تقویم دیواری تک برگ

آیه

اندازه تقویم ۲۹*۴۲

فضای تبلیغات ۲۵*۱۳

قیمت با چاپ تبلیغات شما در وسط تقویم :هرعدد ۱۸۰۰ تومان

تیراژ:۵۰۰عدد

در تیراژ بالای ۱۰۰۰ عدد قیمت ها پایین می آید

taghvim--ofoghi

——————————————————————————————————————————————–

تقویم دیواری افقی(A3) طرح هخامنشی و گل

تقویم دیواری تک برگ

اندازه تقویم ۲۹*۴۲

فضای تبلیغات ۲۵*۱۳

قیمت با چاپ تبلیغات شما در وسط تقویم :هرعدد ۱۸۰۰ تومان

تیراژ:۵۰۰عدد

در تیراژ بالای ۱۰۰۰ عدد قیمت ها پایین می آید

taghvim-a3

taghvim-a3

——————————————————————————————————————————————–

تقویم دیواری ۹۴

تقویم دیواری ۴ برگ کوچک

وان یکاد،آیه الکرسی و…

اندازه تقویم۳۴*۲۴

قیمت با چاپ تبلیغات شما در وسط تقویم : ۱۷۰۰ تومان

تیراژ:۵۰۰عدد

در تیراژ بالای ۱۰۰۰ عدد قیمت ها پایین می آید

taghvim-4--aye-smal

——————————————————————————————————————————————–

تقویم دیواری ۹۴

تقویم دیواری ۴ برگ کوچک

طرح هخامنشی

اندازه تقویم۳۴*۲۴

قیمت با چاپ تبلیغات شما در وسط تقویم : ۱۷۰۰ تومان

تیراژ:۵۰۰عدد

در تیراژ بالای ۱۰۰۰ عدد قیمت ها پایین می آید

taghvim-4-smal

——————————————————————————————————————————————–

تقویم دیواری ۹۴

تقویم دیواری ۴ برگ کوچک فانتزی

طرح فانتزی

اندازه تقویم۳۴*۲۴

قیمت با چاپ تبلیغات شما در وسط تقویم : ۱۷۰۰ تومان

تیراژ:۵۰۰عدد

در تیراژ بالای ۱۰۰۰ عدد قیمت ها پایین می آید

taghvim-4-fantezy-smal

——————————————————————————————————————————————–

تقویم دیواری ۹۴

تقویم دیواری ۴ برگ کوچک

طرح آیه

اندازه تقویم۳۵*۲۵

قیمت با چاپ تبلیغات شما در پایین تقویم :۱۷۰۰ تومان

تیراژ:۵۰۰عدد

در تیراژ بالای ۱۰۰۰ عدد قیمت ها پایین می آید

تقویم دیواری کوچک

تقویم دیواری کوچک

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!