تهران:شهران،خیابان نیرو –  کوچه اسحاقی- پلاک ۶- واحد۱۹

تلفن:۴۴۳۲۷۴۶

شمالغرب کشور:

زنجان – قزوین – همدان – اردبیل – ارومیه – تبریز – کرمانشاه – کردستان – مرکزی

تلفن:۵۹ ۳۷ ۵۵۳ – ۰۴۱

تلگرام: ۱۹ ۳۲ ۹۱۲ ۰۹۱۴

همراه: ۰۹۱۴۹۹۶۸۳۸۰

ایمیل: gilar.star@yahoo.com

همراه: ۰۹۳۰۶۴۹۴۹۲۴

تلگرام: ۱۹ ۳۲ ۹۱۲ ۰۹۱۴

فرم تماس