چاپ رول آپ در تبریز

چاپ رول آپ در تبریز

رول آپ

رول آپ یا همان استند رول آپ نوعی استند است که در آن متریال چاپی که عموما پلات لمینت ، کنواس  می باشد

داخل یک قوطی آلومینیومی با یک فنر جمع شده و در نتیجه برپایی ، حمل و نقل و نگه داری آنرا فوق العاده آسان می کند .

رول آپ ها انواع گوناگونی دارد ولی بصورت کلی به دو دسته :

۱ – رول آپ ثابت

۲ – رول آپ گردان(رول آپ موتور دار)

تقسیم می گردد که هر کدام از دو دسته هم به دو شکل یک طرفه و دو طرفه وجود دارد .

استند رول آپ استفاده ایندور یا فضای داخلی داشته و برای فضای بیرونی و سرباز خیلی مناسب نیست ، پلات لمینت یه

علت خاصیت ضد آب و ضد پاره شوندگی که دارد بیشترین طرفدار را در متریال های مورد استفاده رول آپ دارد .

رول-آپ

رول-آپ

ممكن است اين موارد را هم بپسنديد!