تقویم دیواری روز شمار (نشان متحرک)تقویم تبریز

تقویم دیواری روز شمار (نشان متحرک)تقویم تبریز

تقویم دیواری روز شمار ۱۲برگی(تحریر)

اندازه تقویم ۲۴*۳۴ سانتی متر

اندازه فضای تبلیغ ۲۴*۱۹ سانتی متر

نوع کاغذ صفحات تبلیغ:تحریر ۷۰ گرم

 چاپ افست ۴رنگ

نوع صحافی : فنر دوبل فلزی

تقویم-دیواری-روز-شمار-با-نشان-متحرک

تقویم-دیواری-روز-شمار-با-نشان-متحرک

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!